PROSJEKTER / INTERNASJONALE PROSJEKTER / TIDLIGERE INTERNASJONALE PROSJEKTER


Brasilprosjektet 2012-2015Dagsentret Livets Tre (Avore da Vida) holder til i Mogi Das Cruzes, en forstad til storbyen Sao Paulo i Brasil. Livets Tre har vært aktivt siden 2003, og er drevet av Turid Dahl og Karl Stokland fra Norge. Dagsentret gir et tilbud til 180 barn og ungdom mellom 6 og 18 år fra nærliggende slumområder (favelaer) i forstaden. Dette er barn  i risikosonen som bor og lever under svært kummerlige forhold.

I 2004 startet Elina Tomren fra Vestnes et musikkprosjekt ved dagsentret. Musikkprosjektet skulle gi barna et lavterskeltilbud for mestring. Flere lag og organisasjoner i Vestnes har etter dette engasjert seg i arbeidet ved dagsentret, og Vestnes kulturskole ved rektor Elsa Rypdal bidro også i prosjektet i en periode.

Rotaryprosjektet 2012-2015 var organisert som et samarbeidsprosjekt mellom Vestnes Rotaryklubb, Rotary Club Mogi Das Cruzes og Dagsentret Livets Tre.  Prosjektet finansierte kjøp av nye musikkinstrumenter, samt lønnet instruktører i en 2 års periode. I tillegg til den praktiske og administrative innsatsen i samarbeidsprosjektet, ga Vestnes Rotaryklubb et kontantbidrag på 45 000 kroner. Rotary Distrikt 2305 i Norge og The Rotary Foundation internasjonalt bidro deretter med betydelige beløp, slik at det til slutt ble gitt 190 000 kroner til prosjektet.

Prosjektleder var Anton E. Bjørnesen fra Vestnes Rotaryklubb.

    Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Vestnes Frivilligsentral
Adresse: Remmemsvegen 2
Postnummer: 6390
Sted: Vestnes
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:30
Møtespråk: no

   Place content here

Klubbens møter:

Myra kulturhus

2022-10-12 12:00 - 14:00

Klubbmøte Vestnes Frivilligsentral

2022-10-18 19:30 - 20:30

Tuentun i Tresfjord

2022-10-25 19:30 - 20:30

Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...