KLUBBEN / KOMITEENE / KOMITÉ FOR PR OG OMDØMME

    Leder 2021-22: roe skavnes

Nestleder:     Eva Fiksdal
Medlemmer:  Liv Anne Øverås 
                      
                        
  
                     

VEDTEKTENE FOR VESTNES ROTARYKLUBB ART. V:

C.     PR- og omdømmekomiteen (komiteen for hjemmeside, Rotary-opplysning og annen informasjon) har et særlig ansvar for:

·        å lede klubbens informasjonsarbeid i samhandling med presidenten

·        å ha ansvar for klubbens hjemmeside i samarbeid med IT-ansvarlig

·        å bidra til god omdømmebygging for klubben i media og lokalsamfunn

·        å bidra til å stimulere interessen for frammøte og vennskap

·        å sørge for Rotary-informasjon til medlemmene

·        å stimulere til lesing av Rotary-litteratur

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Vestnes Frivilligsentral
Adresse: Vestnes
Postnummer: 6390
Sted: Vestnes
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:30
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...