KLUBBEN / KOMITEENE / KOMITÉ FOR LOKALE PROSJEKTER

 Leder 2018-19: Ivar Arne gjeitnes

Nestleder:     Anders Grotle
Medlemmer: Bjørn Flate
                      Lars Fjørtoft
                       Rolf Østigård
                      Marianne Frøland

VEDTEKTENE FOR VESTNES ROTARYKLUBB ART. V:

E.     Komiteen for lokale prosjekter har et særlig ansvar for:

·        å organisere klubbens aktiviteter i lokalsamfunnet

·        å bidra til å skape forbindelser og samarbeid med ulike offentlige og frivillige aktører

·        å planlegge og organisere dugnader (for eksempel grøntareal, beplantninger, benker, etc.)

·        å ta i bruk medlemmenes yrkeskompetanse i prosjektene

                      

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Vestnes Fjordhotell
Adresse: Vestnes
Postnummer: 6390
Sted: Vestnes
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:30:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...