KLUBBEN / KOMITEENE / KOMITÉ FOR KLUBBADMINISTRASJON

leder 2021-22: Elsa rypdal

Nestleder:      Anders Grotle
Medlemmer:  Ragnhild Ulrich
                       Rune Håseth
                       Anja Michaelis
                     
                           

Vedtektene for vestnes rotaryklubb art. V: 

 a.     Komiteen for klubbadministrasjon har et særlig ansvar for:

·        å sette opp programmet i god tid (2 – 3 måneder)

·        å søke regelmessig å la medlemmene holde yrkesforedrag

·        å invitere eksterne foredragsholdere med aktuelle temaer

·        å distribuere programmet til medlemmene på en hensiktsmessig måte, samt å legge det ut på klubbens hjemmeside

·        å forberede og gjennomføre program for klubbens ordinære og ekstraordinære møter, herunder bedriftsbesøk

·        å samarbeide nært med presidenten i arbeidet med programmet

·        å planlegge, forberede og gjennomføre sosiale samlinger og andre arrangementer for medlemmene

·        å sørge for at hvert arrangement ledes av en «seremonimester»Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Vestnes Frivilligsentral
Adresse: Vestnes
Postnummer: 6390
Sted: Vestnes
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:30
Møtespråk: no

Juleavlutning
14. des. 2021, 19.30 - 20.30

Det blir juleavslutning på Frivilligsentralen 14. ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...