VELKOMMEN TIL VESTNES ROTARYKLUBB


Vestnes rotaryklubb fylte 40 år tirsdag 6. mars!

Jubileet ble feiret lørdag 10. marsLes mer om da klubben ble stiftet i 1978 


Under jubileumsmiddagen ble tre av klubbens chartermedlemmer (stifterne av av klubben) hedret med Paul Harris Fellow recognition. Her deler distriktsguvernør Wictor Sandvold ut diplom og medalje til (fra høyre) Jostein Kirkeslett, Anne Cathrine Røgeberg på vegne av Arvid Blindheim, og Lars Fjørtoft.  Blindheim, Fjørtoft og Kirkeslett har vært medlemmer i klubben i alle de 40 årene! Vi gratulerer med utmerkelsen!

      

President Johan Hjelvik (til venstre) leder klubben for andre gang - første gang ved 25-årsjubileet og  nå ved 40-årsjubileet. Begge gangene har han lagt ned et enormt arbeid med å lage et jubileumsskrift som sikrer at vår historie blir tatt vare på og gjort tilgjengelig for alle interesserte. Festen på Vestnes Fjordhotell ble ledet av Anton Bjørnesen, og gjester fra rotaryklubbene i Giske  og Fræna var blant gratulantene.
I inneværende rotaryår har klubben fått flere nye medlemmer. Disse ble ønsket spesielt velkomne og fikk sin "klubbnål" på jubileumsfesten.


16. januar 2018: Utviklingsplan for Gjermundnes vgs v/rektor Aadne Haarr (RM)Gjermundnes vidaregående skule tilbyr opplæring innen naturbruk, mekaniske fag og allmennfaglig påbygging. I møtet 16. januar presenterte rektor Aadne Haarr plan for videre utvikling av bygningsmassen ved skolen, særlig for internat og driftsbygninger. Se hele presentasjonen her, og finn mer informasjon om Gjermundnes vgs på skolens nettside.  


9. januar 2018: Komité for lokale prosjekter presenterte sine mål og planer

Komiteen oppsummerte tidligere aktiviteter og drøftet mulighetene for å gjennomføre nye.  Turstien langs Flatevågen var et lokalt prosjekt for klubben i perioden 2014-15, der klubben hadde en pådriverrolle og utførte omfattende dugnadsarbeid. Turstien ble fullført gjennom saksbehandlingen i Vestnes kommune og med statlige tilskuddsmidler. I dag viderefører og løfter  dugnadsgjengen i Kråkvikas venner turstiprosjektet, som folk i Vestnes daglig og året rundt har stor glede og nytte av. 

 

I disse speilglatte januardagene kan turstien forresten gi visse assosiasjoner til  strandpromenaden i Rio de Janeiro - uten sammenligning forøvrig. Men hadde det ikke vært for den kunstferdige grusingen som Kråkvikas venner står for, hadde det nok vært like farlig å bevege seg på turstien som på fortauene i Rio...
             
                                              
   
 

PRESIDENT  2017-18 JOHAN HJELVIK ØNSKER GODT NYTT ÅR:"Godt nytt år til medlemmer og andre som besøker nettsidene våre! Vestnes Rotaryklubb står foran et aktivt og interessant år. 10. mars feirer vi 40-årsjubileum på Vestnes Fjordhotell med inviterte gjester. 16. juni er det guvernør- og presidentskifte samme sted. Arvid Blindheim går på som første distriktsguvernør fra Vestnes noensinne, med ansvar for femti klubber i Distrikt 2310. Programmet for første halvår vil ellers by på foredrag, bedriftsbesøk og lokale prosjekt med dugnad. Forhåpentlig vil vi også kunne møte en av naboklubbene til sosialt samvær. To av våre medlemmer arbeider aktivt med ungdomsutveksling i distriktet. To andre medlemmer har vært i Brasil for å finne et nytt prosjekt vi kan arbeide med der. I september skal vi arrangere årets distriktskonferanse med mer enn 150 deltakere, det vil kreve mye av oss og gi klubben et løft. Rotaryhjulet dreier kontinuerlig, og gjør det interessant å delta i arbeidet med å gavne andre lokalt og internasjonalt."
                                                                                    

         

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Vestnes Fjordhotell
Adresse: Vestnes
Postnummer: 6390
Sted: Vestnes
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 18:30:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...